• NL
 • ENG
 • Home
 • Boeken
 • Publicaties
 • Poëzie
 • Nieuws
 • Biografie
 • Links

 • Bestel hier

  Atlas van de Filosofie

  Auteur: Kunzman, Peter
  Nederlandse redactie: Antoon van den Braembussche. Artikelen van Antoon van den Braembussche: over Foucault (p-233) Lyotard (p. 235), Derrida (p. 236-237) en Rorty (p. 237). 
  Uitgever: ThiemeMeulenhoff BV
  Gepubliceerd: 1996
  ISBN: 9789041400970


  Deze handige Sesam-atlas bevat een geschiedenis van het filosofisch denken beschreven aan de hand van filosofen en hun belangrijkste thesen en begrippen. De lezer raakt vertrouwd met de fundamentele probleemstellingen van de filosofie zowel de westerse als de niet-westerse - en haar wijze van beantwoording. Dit boek biedt dankzij 113 fullcolour pagina´s een unieke en toegankelijke presentatie van de moeder der wetenschappen. Bovendien bevat het boek een uitvoerig zaak- en namenregister.


  Dit overzichtswerk mag met recht een 'atlas van de filosofie' worden genoemd. Maar liefst de helft van de pagina's bestaat uit beeldmateriaal. Op iedere linkerpagina staan illustraties die het filosofisch systeem dat op de rechterbladzijde wordt besproken, verduidelijken. Vaak levert dit een wirwar van pijlen, cirkels, plaatjes en tekstblokjes op, die na enig gepuzzel inderdaad de grote lijnen van de betreffende gedachtengang blijken weer te geven. Filosofie wordt zo letterlijk 'aanschouwelijk gemaakt', zonder afbreuk te doen aan de abstractie en complexiteit van het wijsgerig gedachtengoed. Het boek begint bij de Oosterse filosofie, om te eindigen bij het hedendaagse poststructuralisme. De behandeling van de talloze stromingen is zeer beknopt, en beperkt zich tot de belangrijkste filosofische systemen en hun vertegenwoordigers. Al met al is dit boekje een aardig verzorgd naslagwerkje waarin de geschiedenis van de filosofie in een notendop kan worden teruggevonden.
  Aantal pagina's: 260
  Geïllustreerde uitgave