• NL
 • ENG
 • Home
 • Boeken
 • Publicaties
 • Poëzie
 • Nieuws
 • Biografie
 • Links

 • Bestel hier

  DE KUNSTWERELD, Produktie, distributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur

  Auteur: Bevers, Ton; Van den Braembussche, Antoon; Langenberg, Berend Jan (eds.)
  Artikel van Antoon van den Braembussche: ‘Postmodernisme: de videoclip en de culturele logica van het laat-kapitalisme’ (p.21-41).
  Uitgever: Verloren
  Gepubliceerd: 1993
  ISBN: 90 6550 409 5
  In 1990 is de nieuwe studierichting Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit aan een omvangrijk onderzoeksprogramma begonnen, waarin de wereld van kunst en cultuur centraal staat. Deze wereld omvat alle partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming, de spreiding en de waardering van kunst- en cultuurprodukten: scheppend en uitvoerend kunstenaars, kunstbemiddelaars zoals medewerkers van musea, schouwburgen, concertpodia, recensenten, kunstambtenaren, docenten en mensen die werkzaam zijn in de culturele industrie van film, muziek, theater en literatuur, en natuurlijk het publiek. In dit boek presenteren de auteurs - sociologen, economen en historici - de eerste resultaten van hun onderzoek naar aspecten van de wereld van kunst en cultuur. De lezer vindt hierin uiteenlopende onderwerpen besproken zoals het beleid van de opeenvolgende directeuren van het museum Boymans-van Beuningen, de oordeelsvorming over de poëzie van Rutger Kopland, de arbeidsbemiddeling in de amusementswereld, de opleiding van beeldend kunstenaars, de opkomst en rol van werkgeversorganisaties in de podiumkunsten, de plaats van de Stichting Gaudeamus in de geschiedenis van de muziekpraktijk, een analyse van de smaak van het publiek naar aanleiding van een voorstelling van het RO-theater en een vergelijkend onderzoek naar het publiek van de grote Rembrandttentoonstelling van 1992 in Berlijn, Amsterdam en Londen. Hoe verschillend de onderzoekers ook te werk zijn gegaan en hoe divers de keuze van hun onderwerpen ook moge zijn, ze vinden elkaar in het streven de kennis van de wereld van kunst en cultuur te vergroten en zo een bijdrage te leveren aan het debat over kunst en cultuur in onze tijd.
  Aantal pagina’s: 381