• NL
 • ENG
 • Home
 • Boeken
 • Publicaties
 • Poëzie
 • Nieuws
 • Biografie
 • Links

 • Hannah Arendt Vita activa versus vita contemplativa

  Auteur: Antoon van den Braembussche en Maurice Weyembergh (ed)
  Artikelen: 'Hanaah Arendt Vita activa versus vita contemplativa (p. 7-23) en 'De totalitaire verleiding. Hannah Arendt en de stilte van Heidegger' (p. 85-105).
  Uitgeverij: Damon
  Gepubliceerd: 2002
  ISBN: 90 5573 314 8

  Het laatste decennium heeft het werk van de Amerikaanse filosofe van Duits-joodse oorsprong Hannah Arendt (1906-1975) een opmerkelijke renaissance beleefd, niet enkel in het buitenland, maar ook in het Nederlands taalgebied. Deze publicatie legt getuigenis af van de opmerkelijke actualiteit van Hannah Arendts denken. Uitgaande van het overal aanwezige spanningsveld tussen vita activa en vita contemplativa wordt het werk van Hannah Arendt in tal van opzichten diepgaand belicht. In het eerste deel staat de politieke filosofie centraal, meer in het bijzonder Arendts analyse van het totalitarisme en haar eigengereide visie op de joodse kwestie. Het tweede deel is gewijd aan de wijsgerige achtergronden, waarin enerzijds Arendts fascinatie voor Kant en anderzijds haar dubbelzinnige relatie tot Heidegger grondig wordt verkend, toegelicht en in perspectief wordt geplaatst. In een derde deel tenslotte wordt de hedendaagse receptie van Arendts werk voor het voetlicht gebracht. Dit geschiedt respectievelijk vanuit een poststructuralistisch (Derrida, Levinas) en een feministisch-filosofisch perspectief. Omwille van de toegankelijke inleiding, de brede waaier aan invalshoeken en vooral ook de aandacht voor de actuele relevantie van Hannah Arendts werk voor de politieke filosofie, de cultuurfilosofie, het postmoderne en feministisch denken, is deze monografie bij uitstek geschikt voor het onderwijs.