• NL
 • ENG
 • Home
 • Boeken
 • Publicaties
 • Poëzie
 • Nieuws
 • Biografie
 • Links

 • Bestel hier

  HUN KLEINE OORLOG, de invloed van de tweede wereldoorlog op het literaire leven in België

  Auteur: de Geest, Dirk; Aron, Paul, Martin Dirk(eds.)
  Artikel Antoon van de Braembussche: ‘Literatuur en de impact van de Tweede Wereldoorlog in België: een proeve van synthese’(p.319-337). 
  Uitgever: Peeters
  Gepubliceerd: 1998
  ISBN: 90 429 0008 3
  Aantal pagina’s: 339

  Hun kleine oorlog bundelt een aantal oorspronkelijke bijdragen van Nederlandstalige en Franstalige Belgische onderzoekers over het literaire leven in Belgie tijdens en meteen na de Tweede Wereldoorlog. Het boek vond zijn oorsprong in de literatuurdag van het colloquium over Maatschappij, cultuur en mentaliteiten. De impact van de Tweede Wereldoorlog in Belgie, dat van 23 tot 27 oktober 1995 te Brussel werd georganiseerd. verzamelde essays maken vooral duidelijk hoezeer een strakke tegenstelling tussen "goed" en "fout" - hoe overzichtelijk die (achteraf) ook is gebleken voor zowel de historische interpretatie als de ethische duiding van de oorlogsjaren - fundamenteel ontoereikend is om de complexiteit en de ambiguiteiten van het literaire leven onder de Duitse bezetting nauwgezet in kaart te brengen. Uiteenlopende aspecten van het literatuurbedrijf worden voor het eerst in kaart gebracht en bestudeerd: de lotgevallen van een culturele uitgeverij, het culturele en literair-kritische spreken in diverse kranten en tijdschriften, aspecten van de theaterwereld, de creatieve literatuur... tot een verdere studie van de literatuur in Belgie tijdens de oorlogsjaren en de onmiddellijk daarop volgende periode van restauratie en de literaire vernieuwing (Peeters 1998)