• NL
 • ENG
 • Home
 • Boeken
 • Publicaties
 • Po√ęzie
 • Nieuws
 • Biografie
 • Links

 • Liefdesverklaring

  Auteur: Tonko Brem
  Uitgever: Yang Poëziereeks
  Gepubliceerd: 1979
  "L'amour, c'est l'innocence éternelle,
  et l'unique innocense est de ne pas penser."

                                                 (Fernando Pessoa)

  GEBOORTELAND

  (Eeklo, juli-aug. 1967)

  Zo heb ik de waarheid die ontpopte
  omhelsd in een rups, later in een vlinder
  met een lichaam van louter water.
  Ook in de kinderarmen van de aarde
  werd ik warmbloeds vloeibaar.

  Niemand die ik dromen kon 
  wist iets van mijn koningskoorts.

  Ik herken noch het akkerhout, noch het alsemkruid
  ik heb niet alleen een land verloren
  maar ook mijn geheimen, mijn herkomst en mijn kinderdromen
  al bleef de zon dezelfde.

  Omdat ik geworden ben
  een wandelende tak, een krakende laars
  een tot puin geworden edelsteen
  gebarsten is mijn heiligbeen.

  Niets is het dat ik bewonen kom.
  Al laait de aarde in me om en om.


  VERGEZICHT

  Nog wordt er stro in schoven gebonden.
  Nog tasten kinderen onder een hooitmijt verborgen
  naar wat zij van elkander nog niet kennen konden.

  De aarde valt. De boer kijkt om. En "Morgen,
  zal het zondag zijn", zegt hij, "ja, morgen".

  En over mijn witte liefde gebogen
  kan ik het smachtend koren 
  van haar adem en mijn adem horen.

  De kamer krijgt tongen en ogen.
  En in een vrije val van woorden
  eindig ik roeiend in de mond van haar licht
  vervloeiend tot een vergezicht.

  Ik vier overal mijn geboorte.
  Met hoofse gebaren: de handen; de zij.

  Morgen zitten er vogels in de voren.
  Morgen zal mijn liefste van licht geworden mij bekoren.


  GEBOORTELAND

  Je kan de zomer van de vlierboom horen
  al zijn de waterbeken toegedicht,
  de bunkers opgeblazen en de bloedende kemphanen
  afgericht.

  Je streelt mijn pels
  van een muskushert vol vrede.
  Terwijl ik wadend als een goudplevier
  nader tot de phaiaken van het licht
  met een lichaam als handschrift
  van zon en vrede
  en onteigend in woord en ingewand.

  Het weiland dat moeras werd
  krijgt een lichaam en tekent zich van de schaduw af.
  Nu jij licht word en ik de vrede
  wordt de aarde weer zacht en vlezig
  zodat wij ons weldadig en uitzinnig 
  in hetzelfde vlees verschansen
  versmeltend tot geboorteland.


  DE LAATSTE SAMARITAANSE

  Je meisjeskruid waarin ik de ranonkels ruik
  en de varens waartussen ik als kleine jongen liep.
  Je korenaren haren zijn okerkleurig als de aarde
  waar ik overeind mijn hoop in adem.

  Zoals je gaat getuig je van genade.
  Want je draagt de larve van het licht
  zo buigzaam en zelfgericht
  als een rivier die naar de bron verdicht.

  Wanneer ik je raak raak ik mijn herkomst aan
  zodat ik geblinddoekt me allengs verwijder
  doorheen het dansend foedraal van de velden.

  De kokons van de zijderups verspinnend
  maak ik me een gewaad van licht
  terwijl jij met het teugelloze leven 
  in je zachtgroeiend lichaam
  gedragen verdergaat.


  VERSPREIDE GEDICHTEN

  (1968-'78)

  DE KOSMOPOLIET EN ZIJN LICHAAM

  een kongres van ogen en leden komponeert
  een melodie vol obscene konkurrentie en 
  een totaal nieuuw koncept van beweging en klank

  men groet zijn evennaaste
  men kaffert zijn eigen zenuwen uit
  men sluit een kompromis met de muziek 
  die in een zeldzaam geurend meisje
  de stank van de wereld dempt

  men legt vermoeid zijn organen op tafel
  men is ontevreden over de belichting
  men herkent zijn maag niet meer
  waarin een groene specie bacillen verleidt

  maar uiterlijk blijft men doortrappelen
  op de wenteltrap die van carracas
  naar parijs leidt van hongkong naar reykjavik
  (elke stad een vermolmde trede,
  de wereldburger een houtworm)

  de melodie vormt een ketting van strakgespannen
  en eenzame zenuwvezels
  het geslacht klapwiekt op de maat van de dorst

  aan de ogen en leden wordt niet voldaan
  eenmaal ze door de drift en levenshonger
  beroerd worden en ongeremd op hol slaan

  het geweld van paarden is niets vergeleken bij
  deze ontstellende verwarring


  STADSTAFEREEL

  een stijgend percentage krankzinnigheid
  ontvouwt zijn russische heimwee
  in mijn van melk druipend silhouet

  de zon zijgt bloedend neer in de metallieke
  schoot van de stad
  waarin de gebouwen koortsachtig sidderen
  terwijl hun gevels grauw verschilferen
  en het marktplein beploegd wordt
  door misnoegde boeren

  in het stadhuis woont een neurotikus
  die op zichzelf een bomaanslag wil plegen

  een falanks witte paters stormt de kathedraal
  binnen en houdt een topkonferentie
  aangaande "Aangaande het verval des geloofs"

  de abt in een toga van pauweveren
  mimeert als een middeleeuwse hofnar
  "De Vreze Gods" en verliest zodoende
  zijn pluimen en theologische diepgang

  de stad het verval de waanzin de drukte
  alles versteent wanneer bij de eerste schemering
  een koude golf aan Gods toorn ontsnapt


  EEN HEILIGE

  Haar handen lagen broodmager op het raamkozijn.
  Door het zonlicht beschenen leken ze
  inwendige warmte uit te seinen
  naar een verre wereld of een vreemde planeet.

  Ik hield van haar zoals men van een stille,
  eerbiedwaardige hond kan houden.
  Ik schuwde haar want ze scheen al de schaamte
  die menselijk en onmenselijk is
  op haar schouders te torsen.
  Precies daarom bewoog ze zo moeilijk.

  Haar handen zwollen soms gewelddadig op.
  Dan kreeg ze een paarse of diepgroene weerschijn.
  Dan werd ze telkens weer bedrijving,
  ze maakte b.v. een overvloedige maaltijd klaar.

  Maar nooit sprak ze of gaf ze aanstoot.
  Nooit keek ze iemand of iets wérkelijk aan.
  Ze leefde enkel een innerlijk leven,
  dat dicht bij de dood stond maar nooit
  de doodsstrijd kende,
  en van zelfmoord was ze ver verwijderd.

  Telkens ik het aandurfde haar handen aan te raken
  werd ik vederlicht en van een tintelende substantie.
  Dan ging ik stil heen, sprakeloos en armzalig,
  maar voor het leven en de dood toegerust met bloed.


  DANCE MACABRE

  Naast het bed, de deurpost langs, wankelt zij
  mijn naaktdonkere danaïde met haar koortsachtige lans.

  Geen gebaar is zo onontwijd als haar dans
  alsof zij luchtledige ingewanden had, en waar
  canapé's van liegend dons warm zijn en zalig
  daar sijpelt in haar schede de weke vloeistof door
  vol kleurenblind genot.

  Nooit zal zij me op de juiste maat bezitten.
  En elke verklaring houdt hier stand.
  Want zo onlesbaar is het zijn dat ze draagt,
  als een uittredende vrucht,
  als een bodemloos vat,
  als een beweging.

  En buiten, verder dan deze huidkeelse kamer,
  stevent de korenruiter, de lijkenheuvels langs,
  steeds opnieuw terug naar de vuurspuwende bron.


  UNE VRAIE DIANE

  Laat ons spelemeien en petunia's plukken!
  Laat ons hurken, verstenen in geluk
  terwijl een aureool de heilige verstarring 
  opluistert !

  Brandoffer wordt je glimlach,
  een gerimpelde zeehond smelt in je bonzende buik !

  Ik onarm je :
  een viervoetige stotteraar in de armen van Morpheus.

  Ik ruik whisky in je geurige oksel,
  een genadeloos lucullusmaal wordt in je
  elegische ingewanden aan glimwormen opgediend.
  Uit je flanken sijpelt de overvloed,
  in je boezem pulseert de eivolle overgave.

  Gehoorzaam, op geruisloze stelten,
  betreed ik de parabel van je lichaam.
  Allezins voorgoed,
  onderga ik je maritieme stomingen,
  je geheime sekreties,
  je Pruisisch-blauwe bloed.  TERREINWINST

  langzaam brak jij in je innige wouden
  blond en bloedend loodste jij me binnen
  in een landschap vol bezeten koren

  alom welig wou ik boudweg van je houden
  uit mijn kruinen sloegen de bomen
  van oudsher de blauwe behoeften

  langzaam driemaal sneller dan mijn poriën
  het heulsap van je vreugde molken
  gaf jij je over aan mijn woordeloze wortels

  zoals nu in mijn tuinen als op tollen kruiden wellen
  en moegedronken merels het genot fotograferen
  noem ik je
  mijn blinde hinde je leende gretig

  van de roze avondval van je aquarellen flanken
  bezit ik nog de gierende geuren
  nog sta ik er middenin en kan er niet om treuren


  MAAGDENSTAAT

  ongeroerd zit jij als een opgerichte larve
  in ons interieur dat naar
  lindebloesems ruikt

  alsof je al eeuwen
  op een kunstmatige inseminatie wacht
  alsof je op rechterlijk bevel
  je lach hebt ingesponnen

  terwijl je al onze aangrijpingspunten
  hetzelfde ingewand hebt toebedacht
  en zoveel geluk aanwijsbaar hebt gemaakt 

  nu ik me van je afwend beoefen ik het tongwerk der verzaking
  terwijl ik onderhevig aan je aantrekkingkracht
  me telkens weer onweerbaar aan je zij hervind


  DE KAMER

  Haken blinken aan een pijpenrek.
  De flakons op het buffet
  krijgen zonderlinge halzen.
  Op het tafelblad lig je naakt en uitgestrekt
  en ik bedek je met een brokaten tafeldoek.

  Je lichaam is een oud, en een hard en een groot brood
  in een zak.
  Vroeger verschool jij je in de goudaders
  van één ogenblik.
  Vroeger was je zo klein dat ik je met
  de katjes van de hazelaar bedacht.

  Nooit lag je zoals nu wijdbuikig als een karaf
  te rillen op een tafelblad met een kind
  dat je liever niet verwacht.

  In deze kamer sta ik geluidmakend als water.
  In deze kamer zet ik me naast de sofa neer
  met je barensweeën in mijn hals en ik weet nu
  dat ik steeds van een andere wereld ben geweest.


  NOCTURNE

  Met korstondige vleugels  innig en zelfgericht
  naderen wij luisterend een vallende ster
  die het water kust stiller dan ooit een vogel kon
  de parels van het ras verdwenen licht.

  Ik ben een olijke nachtdwerg en als de schreeuw van de zee 
  is elk woord van je een onstuimige prooi
  om onbedaarlijk van te leven, waar ik
  als een echo weggetoverd aan ontdooi.

  Je leert me met een zeldzaam vuur te spreken.
  Ik weet het is een eeuwenoud verhaal ik heb er 
  als een nachtbraker in huivering heilig voor geleden.

  Ik zeg hoor het zachte kreunen van de bomen
  in Andalusische hunkering.
  Zie, de stad ligt in een put, we zullen haar ontkomen.


  TOEKOMSTBEELD

  In de schaduw van kunststenen rotsen
  drinken geknield de maankleurige vertebrata
  van het synthetische strand.

  Daarna - in de luwte vallend -
  staren zij met verschroomde ogen naar de zee 
  die zich terugtrekt in haar diepmooie baarmoeder.

  Nadat zij nachtelijk omhuld met optisch bedrog
  in de duinen dode vogels verzamelden
  verdwijnen zij moedeloos onder het oog 
  van koel wakende komputers
  in de verbande resten van het land.


  DROOM 46

  Terwijl jij tuurt
  het geduld van kraters gelijk
  versteent je stem
  in een sparrenbos vol lijken.

  Ik kijk weerbarstig toe,
  terwijl kinderen aan je voeten
  hun amandels slijpen
  hun tongen wetten
  en handewrijvend zich tegoed doen 
  aan het spichtige gras.

  Lenig en buigzaam kniel jij
  in je gedachten en dromen neer
  het bos verkleint  en dekt zijn kruinen
  in een schaamteloze vermoeienis toe.

  Jij wijkt terug
  met schreden vol nachtelijke erosie
  in je anarchistisch randgebied.

  Als één van de kinderen dit ziet
  krijgt het de paarse pokken
  en een handvol zacht verdriet.


  NEUSSUS ANNO 1977

  Er is nog de nacht waarin jij me toebehoort.

  Hoewel er de stilte is van wachtkamers
  waarin men stiekem
  de eigen ziekte met deze van andere vergelijkt.
  Hoewel er de verlaten straten zijn 
  waarin hoeren om liefde huilen
  met een handvol sex in de ogen
  verblind en afgepeigerd, afgestompt.

  Er is bijvoorbeeld de gekwetste nereïde
  die in rivieren van smeltend lood
  over Mykeense schachten droomt.

  Er is zoveel dat ik niet bemin.
  Er is daglicht en de voort-
  schrijdende tijd, de verscheurdheid
  in een wereld vol klank en biologie,
  vol dissonantie.

  Over het paard getild: de politici.
  Vergeten en ongewenst : de dichters.

  Er is zoveel dat voorbijgaat
  dat als oorlogen komt en gaat.

  Wat blijft is het vertroeven aan je zijde
  en branden branden doet het Nessuskleed
  en de herinnering aan voorbije tijden.


  LIEFDESVERKLARING

  (Brussel, 1977-'78)

  Voor Arlette

  KAUSALE VERKLARING

  Met de taal van de logika gevederd
  tussen grootsteeds licht en schemering
  heb ik jou aangesproken en vertederd
  en hierin lag de mogelijke kausale verklaring
  waarom ik met jou voor het eerst de nacht ining:
  dat ik het vleesderven schuwde en jouw toewijding
  als tijdsgewricht beleefde in de eigen bewustwording,
  mijn solipsisme dat zichtbaar werd in jouw verering.


  TRAUMDEUTUNG

  Tenslote ben jij in een diepe slaap verzonken,
  terwijl ik, met een glas wijn in de hand,
  aan tafel met mijn bewustzijn zit te pronken
  en van je dromen het innerlijk bestand,
  van je lichtste bewegingen
  en je nederigste geluiden de betekenis
  poog te vatten en het onderling verband.

  Tot in de uiterste geledingen
  van je binnenste koncentreert zich mijn kennis
  totdat zij droomafwaarts zich als een spier ontspant.


  ANONIMITEIT

  Langs onbegroeide wegen
  kom ik op een laat middaguur
  in je lichaam allerwegen
  mijn bloedeigen waanzin tegen.

  Waar anders kan ik me begraven
  terwijl wij alles wat in grenzeloze duur
  ooit geschreven werd aan ons voorbij zien draven
  als een leger witte raven.

  En ik stamel in honderdduizend jaren
  tenzij ik een zeldzame keer
  jou als annus mirabilis definieer.

  Maar de Tijd weet zich om ons heen te scharen
  terwijl elke tussenstap van onze liefdesdaad
  ons in taal en teken onherroepelijk ontgaat.


  KALCIUM

  Met veel moeite heb ik mijn beeldspraak
  tot de oude normen teruggebracht.
  En terwijl ik nu ook soms in de ban geraak
  van het rijm, als offerande van de woordenvloed,
  overwin ik schoorvoetend met behulp
  van het kalciumgehalte in je bloed,
  mijn duizeligheid die in onze tweespraak
  langzaam in het zuiverste vers doodbloedt.

  Ik sterf in jou als in een koele, eenzame tulp.


  ECCE VIR

  Bekijk mij, 
  Sla me gade in de minieme kosmos van je gouden trechter.
  Je weet dat ik jou geheel toebehoor,
  dat ik behoor tot de kabelspoorweg die van de stilte
  naar een kernexplosie leidt,
  van een veerstigste verdieping naar je hoogtevrees
  en dat ik als dusdanig ons geluk belijd.

  Kijk, dit volstaat als uiterste gewaarwording
  die heen en weer reist tussen het kinderparadijs van toen
  en de extatische bevrediging,
  mijn wildemanskruid dat wortelschiet in je sprakeloos plantsoen.


  ATONALITEIT

  in het licht van Voltaires kultuuroptisme
  in het licht van een kraaknette bureaulamp
  en wat Griekse denkers tot spekuleren doemde
  dicht ik, met de meeste hoogachting,
  de verschrikkelijke realiteit een naam toe
  waaraan je geest zich
  op huiveringwekkend vervreemde wijze
  bezeert en ergert doch meteen ook tegoed doet
  in een fraktie van een sekonde of twee

  bij mijn besluit voor eenmaal de natuur
  in wiskundige theorieën te vatten
  gaan je rechtopstaande borsten sidderen
  spreek je mij van reisherinneringen in Tarascon
  en de onduidelijke huisgod in "De Vrek" van Plautus

  toekomst en verleden zitten onontwarbaar hun straftijd uit
  en in onze tweespraak mompelt kamermuziek door
  alsof gedachten kunnen uitsterven in het elegant geluid


  MYSTIFIKATIE

  Hïeroglyfen van mijn aandacht
  kruisen je wakkere blik en vallen uiteen.
  Nu sluit zich heelhuids om mij heen
  het geluid van Mexikaanse graven, een schacht
  in Griekenland.

  De stukgewijs verbrokkelde herinnering 
  waarin het ogenblik wordt ontvlucht 
  in zinloze mythevorming
  houdt blijkbaar stand.

  In en uit mijn lichaam gaat 
  een vrouw die aan mijn abstraktie beantwoordt
  doch niet te vatten is, tenzij in een taaldaad
  waarin het symbolische en legendarische woord
  het zinsverband omspant.

  Op een eenzame Akropolis heb ik vannacht
  het boek Ramayana gelegd.
  Wat in Oost en West aan goden werd beslecht
  en hun onderling bestand
  wordt in jouw aangezicht
  tot wetenschap en eeuwigdurend gedicht.


  IMPASSE

  Ik word door duisternis niet van jou gescheiden,
  noch door licht of een al te hard begeren;
  nu en dan echter ga ik al denkend
  in een punt van het universum verglijden 
  waarin enkel het punt van uitgang zichzelf herkent
  en ik me niet langer naar jou kan keren,
  zolang jij de hele wereld voor me hebt.

  O, het is het denken dat de dood is
  wanneer jij tot keerpunt geworden bent
  en in alledaagse verwondering slechts de herrijzenis
  van mijn bewustzijn beleeft,
  waarin gij niet meer verderleeft.


  METAMORFOSE

  Als een dorpsgeheim de indringer van Strindberg
  zo belaagt elke duur ons samenzijn
  in dit ogenblik waarop ik van mezelf verg
  met jou voor eeuwig dezelfde zijn.

  Want ik verander zoals jij verandert,
  in elk onderdeel van een sekonde
  varieert dat was ons scheidt en samenankert
  en blijft er niets over van wat ons had verbonden
  of dat kan worden teruggebracht
  tot wat er zopas nog werd gedacht.

  Nu, we kennen deze of gene verandering
  en de resultante ervan is heropstanding :
  het samenvallen van kentering en verval, 
  waarin ik mij herken als deel van jouw heelal.


  DICHTERSCHAP

  Doorheen een teleskoop jij toeziet
  hoe ik vanuit mijn oorspronkelijke duisternis
  plots onder overbelichting jou in een lied 
  de namen van verdriet en ergernis toelfluister
  de namen van gisteren en morgen
  waarover dichters redetwisten
  maar die in feite om eenvoud
  van betekenis en woordschikking smeken

  verblind jij toeziet
  hoe ik de namen oversein
  en van pure uitputting wegzink
  in zachte atoommuziek
  en zuiver teken word


  EILAND WORDEN

  Nu ik in je rechtveer met een sprakeloze groet
  de stand der sterren tegemoet, 
  past enkel nog het zwijgen. Terwijl het bloed
  in de aderen stolt, de adem verstrakt, 
  het denken nog slechts in stilte wordt bedacht,
  veeg ik mijn handen aan je onschuld af.
  en ontdoe ik mij van de geprogrammeerde wreedheid
  waarin mijn voorgeslacht zich voortvertakt.

  en schud het stijfsel van de grootstad van me af
  en land in het eiland waarvan jij dacht :
  dit is zeegebied, dit is genegenheid !


  KONFIRMATIE

  langs overdadige bomen 
  bevolkt met lentebloesems
  telde ik één voor één de sprakeloze, lome
  treinen van je ontastbare droesems
  en je weemoedige lach

  de mensen zeggen wel ach
  hij is afwezig als een ontheemde mier
  doch ik zoek thuiskomst
  en wil de met zon begoten hoop beminnen
  waarin liefde en krioelende warmte gonst

  bij mijn thuiskomst lacht de ene na de andere mier
  maar jij, jij laat me droevig en uitnodigend binnen,
  jij ontvangt mij


  ERVARING

  Terwijl jij in de Amerikaanse straat
  het gebrilde negertje gadeslaat
  waavan de boekentas is zoekgeraakt
  ga ik in het ongrijpbaar wonder
  van Rachmaninoffs tweede pianokoncerto onder.

  Mijn geest gonst in veelvuldige abstrakties.
  Even later kom ik bij het getik van breinaalden
  tot mezelf en verklaar je de zoveelste onvertaalde
  ongerieflijke gedachte die langzaam ontkleed wordt,
  en naakt tussen ons tot op het bot
  haar implikaties volgt, haar zaad uitstort.

  Nog later tussen theorie en liefdesspel,
  vecht ik in je lichaam om het behoud van mijn denken,
  totdat ik enkel nog in jouw aandacht wil verdrinken,
  van toets tot klank word in jouw pianospel.


  BOOLEAANSE ALGEBRA

  Op de maat van melodie en getal
  kom ik op een armlengte van je dromen
  overeind te staan
  in nachten die vergaan
  in een wild beginnen en ontkomen.

  En ik sterf aan een teveel aan poëzie.

  Met wetenshappelijke uiteenzettingen
  bezweer ik mijn geval
  en komputeer jouw vertederingen.

  Op handen en voeten begint dan te zingen 
  de Booleaanse algebra van de kleine dingen.


  DROOM

  Tussen een eeuwenoud pelgrimsgraf
  en de voet van een verlaten berg
  komt een vreemd wezen op ons af
  en gestikuleert als met gek geworden merg.
  Een ander, met de balgen dat het als armen
  en ook als benen om de romp heeft steken,
  tracht ons uit alle macht te omarmen.

  De lucht is van zwavel vergeven
  en aan het graf ligt een hoop darmen,
  een blauwgeaderde vorm van leven,
  de vreemde wezens en ons om hulp te smeken.

  Wij vluchten en verschansen ons in een diep bassin.
  De berg kijkt moeizaam toe als de denker van Rodin.


  BLOEDTRANSFUSIE

  Aardegebonden spoken dronken van je bloed,
  zo luidde het, in het oude, mythologisch woordenboek.

  Etherisch en wit slaat elke gedachte van me neer,
  mijn ingekeerdheid laadt zich aan je liefde op.

  Terwijl mijn passie in je lijden woedt,
  op- en ondergaat, valt over mijn lichaam het doek,

  herstelt zich het evenwicht, verspreidt zacht je gemoed
  zich over mijn lichaam als een lendendoek :

  zo gaat het spook bebloosd en gesterkt met bloed
  de kille morgen der burgers tegemoet.


  ARS POETICA

  In vier windstreken met een hand vol gras
  zwaaide jij naar ingebeelde goden.
  Ik kwam er niet meer aan te pas
  en wilde jou met drieëndertig dromen doden.

  Na vijftig dagen kwam jij terug,
  je hergeboorte vierend op een graf van edelsteen.
  De lange miskenning maakte mijn ideeën stug,
  en ongenietbaar, als een overdreven gespierde rug.

  En ik legde me uitgeput neer op je stille mos,
  zacht en hoorbaar het luisteren van je longen
  liefkozend als nooit voorheen.

  In de lenige lus van je lichaam sprong en
  spatte mijn ik in zaad en zweepdiertjes uiteen :
  het woord stamelde, het gedicht kwam los.


  GESCHIEDENIS

  Behoedzaam heb ik een keuze gedaan
  uit de meest oorspronkelijke bronnen :
  je eerste blik, je koortsachtig gaan,
  je latere toewijding en de onontgonnen 
  wijze waarop jij me nu verwondert
  tot in de diepste vezels van mijn bestaan, 
  waarin geen nacht meer afgezonderd
  als een miiddeleeuwse eklips zal ondergaan,
  tenzij als aanloop tot humanisme
  en een werkelijk hoopvolle renaissance.

  Jij bent van het keerpunt de zachte trance,
  van elk tijdperk het anachronisme,
  van elk tijdsdokument het oorzakelijk samengaan
  van herontdekking en ontstaan.


  BERICHT

  Een niet nader te omschrijven omhelzing
  overmant mij en maakt van elke nacht weer
  de al te kortstondige en weergaloze omwenteling
  naar het gele cypergras van onze jeugd
  waarin de geur van Madagaskar gist
  en zich verbindt tot innerlijk verweer.

  Zo stort mijn denken zich als kind verheugd
  in jou die tot vrouw geworden de tranen uitwist
  van een kind dat van ontgoocheling niet meer wist
  of het verder spelen of voorgoed verdwijnen moest in mist.

  's Morgens rijzen in Brussel op het Meiserplein
  of in de Louizalaan de hijskranen voor de buildings
  van het ekologisch onevenwicht. Op de trein
  kaart ik na over liefde en holdings.

  In de krant heb ik, doorheen de berichtgeving,
  je lichaam, je lach en je genegenheid gegist.

  Met mijn individueel nieuws, en het geheim 
  dat ik tussen de letters lees, beschrijf ik ons zijn,
  in dit bericht waarin de politiek haar roeping mist.


  LIEFDESVERKLARING

  Met je volleerde minzaamheid, je droef-zachte handen,
  ondermijnde je mijn koperen burcht.
  Straks, wanneer ik besef wat voor daglicht in me binnendrong,
  zal ik je met de vroegere nachten vol eenzaamheid toedekken.

  En met de tekenen van mijn buitensporigheden
  zal ik je koesteren en liefhebben en kultiveren
  als de regen het uitgedroogde plantsoen,
  de Japanse schilder de horizon, de zee, de samurai en het groen.