• NL
 • ENG
 • Home
 • Boeken
 • Publicaties
 • Poëzie
 • Nieuws
 • Biografie
 • Links

 • Verzwegen verleden, een cyclus

  Auteur: Tonko Brem
  Uitgever: J&J
  Gepubliceerd: 1995
  "Wir sind das Damals,
  auch wenn wir es verwerfen,
  nicht minder als das Heute.
  Die Zeit verwandelt uns nicht.
  Sie enfaltet uns nur".

                               Max Frisch  PETITE OUVERTURE À DANSER

  Kom kleine kom kleine
  danseuse om vier uur in de namiddag
  wanneer de zon hoog staat
  en gelukkig maakt.

  En droevig en zwaar te moede
  terwijl jij al dansend de angst
  leegslurpt als een oester
  en elk verlangen naar een schaduw leidt.

  Zo vind ik onderkomen in je dans
  je pirouette waarin ik
  als een lachende lazarus
  verdwijn en mild herboren word.


  MIDDELHEIM

  Ach, ik weet dat droefheid oudmodisch is
  en dat de dood in witte kamers
  ontkleed en o zo zichtbaar wordt.

  Witte jassen vol spaarzame wetenschap,
  huurrijtuigen van ziekte en ongeduld,
  harde foto's:
  alles ademt het voorspelbare uit.

  Net zoals de blikken van familieleden,
  hun laatste woorden die 
  in je geheugen gegrift staan,
  sinds je geboorte.

  Ach, ik weet dat droefheid oudmodisch is
  maar met minder woorden dan bloemen vermoeden
  verraad je me hoezeer de verloedering
  je droef stemt en eerst sterven doet.


  JEUGDHERINNERING

  Elk banket was met boterletters versierd.
  Wij stonden met spoorboekjes van suiker 
  de weg uit te stippelen naar het goud.

  En naar de koningen van het regenwoud
  terwijl elk offer verdween in het duister
  als een klapzoen in viervoud.

  Elk gebaar was als een stukje ramenas
  elk gebakje uitgemonsterd met room
  waarin jouw wijsvinger verdween.

  Als in een vlaag van verlichting
  of misschien wel met een vleugje waanzin,
  zo onzichtbaar wees je naar een land
  waarin de zon als in een droom 
  en met steeds meer hunkering herrees.


  OPEN EINDE

  Niet de werkelijkheid is waar
  maar de legende, het navertelde.
  Het onwaarachtige.
  De lenigheid van de leugen.

  Niet de engel des verderfs
  is het verval, het einde.

  Want in elk begin van beminnen
  schuilt een aarzeling, een halve waarheid,
  die de adem beneemt.
  Als nooit tevoren.

  Zoals je rakelings voorbijkwam,
  tegentijds en schrijlings
  vol tegendraads verlangen:
  een voorbijgaan zonder ogenblik.


  MOMENTOPNAME

  Zij zat rechtop in de spiegel,
  zachtjes huilend, 
  het hoofd lichtjes afgewend.

  Die avond bij zonsondergang,
  nam ik, doorheen het venster,
  een naaktfoto van haar.
  Al bevend.

  Langzaam keek zij om en zag
  hoe een kievit in de tuin
  knipoogde en opvloog:
  een gelukkige stip
  in de terracotta-kleurige horizon.

  De zon zonk in haar ogen
  als in een oude Griekse droom.

  En met de droom liep ik
  in de nacht de vrijheid achterna:
  gelouterd, voornaam en tijdeloos.


  VERZWEGEN VERLEDEN

  Niet zelden en steeds omwille van jou
  verzweeg ik het verleden
  tegen de hele wereld en beter weten in.

  Zo werd ik diegene die 
  zich mooi sliep aan je zij,
  in een niemandsland zonder tijd.

  Het verleden: een vuistslag in het water.
  de domme kracht van zelfbeklag.

  En al die zaligheid in de tuin,
  waarin laurier je lichaam nageurde.
  Je grote, mooie, opengesperde ogen
  en al die wijsheid die erin 
  besloten lag.


  EENZAAM

  De stilte die na het spitsuur
  als een zweefvlieguig 
  over de stad neerstrijkt,
  de drukte die als een mondboog
  diep en donker in me natrilt.

  Ik kijk naar tortelduiven in het park
  en wikkel in een oud dagblad
  het grote oog 
  dat ooit de zon zag 
  toen ze nog jong en blij was.

  Dan sta ik op en wandel
  steeds verder,
  bevroren twijgen kruisend.


  HEIMWEE

  Mooi was het jou liefste
  achterover liggend te beminnen
  en toe te kijken hoe jij zwaaide
  naar de kleine zon
  terwijl een purperen vlechtje
  zich handzaam
  uit je haar losmaakte.

  Hoe jij jaren later
  je roze balletschoentjes kuste
  op de rand van een bed.

  En overal hoorde ik verstilde aria's,
  krekels en watervogels
  en muziek van Mozart.


  KLEINE PROFETIE

  Gemompel in zee.
  Alle sirenen verdwijnen nu 
  in het wijnglas van Neptunus.

  En alle woorden worden week
  en sijpelen door in het grondwater
  als mond- en klauwzeer.

  Alleen de dichter
  beleeft zijn kaarse wederhoop
  En spreekt.

  Luister, 
  het zomert.
  Het heelal ligt overhoop
  met oude,
  heel oude bloemen.


  CHAIR-OBSCUR

  De kinderen sliepen zich wezenloos
  de ellebogen tegen elkaar aan
  in de schaduw van een kerselaar.

  Wij liepen op de handen en voeten
  een vleugje geluk achterna,
  een Chagallblauwe zeepbel
  die in tegenlicht en tergend langzaam
  neerdwarrelde.

  Donkermooi was het toen.
  De avondklokken luidden.
  Katten krolden en jij mijn liefste
  lachte languit om het leven
  en strandde
  midden in de omarmende man,
  die in mij tot leven kwam.
  POÈTE MAUDIT

  Elke stap van de gedoemde dichter
  is slechts in een andere wereld hoorbaar.

  En terwijl het lijden allengs
  over de pijngrens steigert
  koestert hij
  een oertaal stamelend
  de eenzame injektienaald,
  de laatste belladona
  in het licht van de dood.


  VERGEEFSE MOEITE

  Voortvluchtig is het gedicht
  zelfs na de zestiende versie:
  een fata morgana
  waar je stil en bezeten van wordt.

  Een vers
  waarin woorden elkaar bevechten
  en beelden halsstarrig weigeren
  om samen in zee te gaan.

  De inkt bevlekt het linoleum.
  De dichter werkt zich een aap
  de manuscripten raken
  onder bier en boter bedolven.

  Maar het gedicht blijft
  buiten beeld,
  donker en onnavolgbaar.


  BASSO CONTINUO

  Je okselhaar en het duister parfum
  van je lichaam. Mijn vingertoppen:
  een basso continuo
  in bladstille vervoering.

  Zoals alles wat bewoog
  tussen wat eender was en altijd anders,
  tussen hemel en aarde en al het andere
  dat alleen werkelijk was. Werkelijk alleen.

  Een eenzamheid nauwelijks te omarmen.
  Zoals de dood, wanneer alles anders wordt:
  het spreken, der mensen, de laatbloeiende dille,
  het genot, het verval, de tijd, het einde.
  Wanneer liefde zuivere stilte wordt.

  En werkelijk,
  alleen in een dergelijk ogenblik,
  was ik voor eenmaal niet werkelijk alleen
  en had je lief.


  RÊVERIE

  Ongedeerd bleek je lichaam
  tussen wat gisteren was
  en het misschien dat nergens is.

  Onveranderd 
  in de vergetelheid van de bergen,
  waar op de rand van zon en sneeuw
  een bergkristal zijn naam verandert
  onder het alziend oog
  van een oude god.

  Waar tussen licht en duisternis
  de tijd als bergijs neersijpelt
  en in het voorbijgaan
  elke gletscher kust.
  Als een naamloze herinnering.

  Dan kom ik naar je toe, gedragen,
  door ijle bergwind en oktobermist.
  En heb je lief. Als een eeuwigheid.  VOGELWAARDE

  Hoe ik tussen tabakswalmen
  naar een glas bier tastte.
  Als naar een reden van bestaan.

  De oude zoldertrap,
  die naar de slaapkamer leidde,
  in een gedempt, verlaten en als het ware goudzoekend licht,
  zweeg als een kleine eeuwigheid.

  Eindeloze tarwevelden,
  wiegend lijnwaad, gene zijde:
  de horizon als bewolkte begeerte.


  FEHLLEISTUNG

  Wat zich laat zien: koud raakvlak.
  Draagvlak, balk,
  onontgonnen tederheid.

  Splinters in de ogen.
  Betekenis verschroeid.

  Wat niet ziel tot ziel kon spreken
  komt overhoeds terig
  als een trekharmonika in de nacht,

  een lichte vergissing
  die sist als een adder
  in het beduimelde en hijgende gras.


  NOCTURNE

  Hoe de nacht me vertrouwd is!
  Hoezeer elke vallende ster
  een gedachte van me is
  terwijl de uil van Minerva
  op het staketsel neerstrijkt
  van wat onuitgesproken bleef:

  het denken tot heimwee wordt
  aan mijn lippen ontvalt
  als een vlinder.


  DE KIKKERKONING

  Als de kikkerkoning recht spreekt,
  dan is het zo stil
  dat embryo's stokken in hun slijmvlies
  en elke vaas uit pure spanning breekt.

  De weefsels van zijn denken
  spreiden zich als spinrag uit
  terwijl hij voor het ingewikkelde netwerk
  van de rechtspraak zit:

  nog nooit zag men hem zo oud,
  met ogen, uitpuilend van twijfel,
  en een stem die rochelt in onzekerheid.


  DE DIFFUSE KIKKER

  Het kleine had hij lief
  omdat het zo groot was.
  Het grootste had hij lief
  omdat het zo nietig was,
  zoals de altijd schijnbaar klamme begonia's
  zo weinig om er iets over te zeggen
  en praten wou hij niet.


  NAAKTFOTO

  Ongenaakbaar pronk jij
  als een diepmooie larve
  in een interieur
  dat naar lindebloesems ruikt.

  Alsof jij al jaren
  op een bevructing wacht
  en op rechterlijk bevel
  je lach hebt ingesponnen.

  Terwijl je zoveel geluk
  aanwijsbaar hebt gemaakt:
  je sfinksachtige ogen
  en je buik die glanst
  als van een danseuse 
  die loom en moegedanst
  achterover leunt.

  Het is vier uur in de namiddag
  als ik me van je afwend
  en je steeds weer
  in mijn handen voel sidderen
  en overal weerspiegeld zie.


  MONDDOOD

  Langs heuvelruggen scheert ijlings
  de wind als verdoolde muziek,
  de sneeuw in het oogwit
  van een krankzinnige merel.

  Waar geen sneeuw bleef liggen
  groeien hersenschimmen
  in heftige woordenstrijd
  verwikkeld,
  als dieren zonder kop
  in de vernederende duisternis.

  Kort en bondig als het voorspel tot onmondigheid:
  de taal in een nacht 
  zonder beeld en betekenis.


  ONTTOVERING

  Ik wil de waarheid niet
  noch het leven. Me niet kwetsen
  aan wat verheven is.

  Toen je het open boek zag
  dat naast me lag
  las jij verbaasd hoe elke
  religie een leugen is,
  waaraan men zich barbaars genas.

  Ook de liefde wil ik niet ontleden,
  tot op het bot, ten voeten uit.

  Want als ik haar ontkleed
  zie je beslist 
  hoe alles er nog is
  en tegelijkertijd verdwenen is.


  LOTSBESTEMMING

  Sprakeloze beelden:
  een meeuw uit het plioceen.

  Alles lijkt versteend.
  Alleen ik verander
  nu en dan
  een ogenblik.


  OPDRACHT

  Klauter de stilte, droom het plafond
  weg. Droom de aarde in driehoeken duisternis.
  Volg de aders in de lengte van mijn hand.
  Spin als een poes de zon tot mijn hart.

  Geen gedicht is alleen bedacht.
  Elk gelaat is een weerlos station.
  Een afstand, een verkleumde mimiek.
  Klauter de stilte, verdroom het plafond.


  EEN RADELOZE MINNAAR

  Spin mij tot een weefsel van sneeuw,
  huid en ogen, 
  een wonder van communicatie.

  Leer mij hoe ik struikelen moet
  en verdrinken in je schaduw
  met honderd traktaten over liefde
  lijden en rustig zwemmen.

  Kneed mij tot een foetus in de zee,
  nijdig, kwaad om de oerbestemming:
  een nukkig voorteken,
  een olijfgroen offerdier.


  ZELDZAAM IS DE DANS

  Zeldzaam is de dans
  die van zee naar branding
  van branding naar liefde
  van de liefe leidt naar de vrouw.

  Want allerwegen wentelt de dans 
  om haar eigen as:
  luchtledig als het eigen ego
  dat als een boot wegzinkt
  in het vragende water.

  En steeds is er het vuur
  dat wegsterft
  in de aarzelende dageraad.

  Steeds is er het dansspoor 
  dat nog warm is
  van een handvol dromen.


  Tâche de beauté

  Eindeloos gepieker
  naborduren in de nacht
  waarin de nachtschone en haar geur
  met de ijle mist wedijvert.

  Totdat het zweet mijns aanschijns
  vervluchtigt als ether
  in je handen vol begrip.

  En mijn angst kleiner wordt
  dan je kleine, nauwelijks tastbare
  tâche de beauté.


  CHUANG-TZU

  Droomde zo hard
  dat hij een vlinder was
  zodat hij bij het ontwaken
  niet meer wist
  of hij een mens was
  die droomde 
  dat hij een vlinder was
  of een vlinder
  die droomde
  dat hij een mens was.


  NACHT EN ONTIJ

  Verbijsterd krijs ik
  in het amber van de nacht
  als een vuurvogel.

  De taal: een lichaam
  waar ik blond en bezeten 
  tederheid in kras.

  Of het verdriet 
  als een clandestien gebaar
  van een afvallige vrouw.

  Met in mijn zij:
  de nachtschade, de handpalm
  en de wijsvinger van de razernij.


  WINTER TE ESSEN

  Altijd weer ontmoet ik 
  dezelfde bomen, takken,
  schaduwen uit een vorig leven.

  Elke voetstap een herinnering,
  een ogenblik van waarheid
  terwijl de schaduw meestapt
  en de leugen belichaamt.

  Alsof ik ooit zou kunnen zien:
  de polsslag van de bedachtzame akkers,
  die als een spier verlamt.

  Of de hartslag van de leeuwerik,
  die wegtikt
  in de schaamteloze horizon.


  OP EEN AVONDTREIN

  Weerspannig wiegen lampions
  in het landerig halfduister,
  dat boven Lage Zwaluwe hangt.

  Voor mij een oude heer
  met bolhoed en navenant toebehoren
  die naar buiten staart
  en zich verliest in de vrieskou
  als in een onvatbare hangmat.

  Kon ik maar in de grote kou verdwijnen,
  zo denk ik dan,
  als een zwaluw laag over de grond
  en een lichaam dat wedijvert
  met de wegrijdende wind
  en alle wetten van de zwaartekracht.


  EEN ZACHTMOEDIGE NIHILIST

  Verloren
  de bijeengesprokkelde momenten
  van betekenis:
  de zachtmoedige kantjes van de taal.

  Doordenkend op het kluwen der liefde
  ontmoet ik het door-de-weekse mededogen
  in de klanken van een oud madrigaal.

  Dit is de oogst, het verlangen
  van wat overbleef. Te staren
  naar het stamelend gebaar
  van een eenzame danser in een lege zaal.


  ONCONTROLEERBAAR IS MOOI

  Het triumviraat der wachtende vissen:
  de dolfijn, de zwaardvis,
  een koude, kale kabeljauw.

  Iemand belegt in water,
  schrijft het bladgoud af.

  Ergens is er een geluid 
  in het woord 'vooraf',
  of 'later', of 'wat nadien gebeurde'.

  Zoals in de deposito's
  waarin stilte heerst
  en vissen niet langer wenen:
  hun dood is mooier
  dan het groene oog van een blonde god.