• NL
 • ENG
 • Home
 • Books
 • Publications
 • Poems
 • News
 • Biography
 • Partners

 • ARTICLES

  'Tegenkracht of glijmiddel? Vragen aan Bart van Rosmalen: Vragen Antoon Van den Braembussche aan Bart van Rosmalen', Waardenwerk: Journal of Humanistic Studies, Nummer 64, 2016 (95-97).
  ‘Een palimsestuniversum. Over een basismotief in het werk van Sarah Westphal’, in: Sarah Westphal, Palimpsest, Gent, Museum voor Schone Kunsten, 2011(p. 72).

  ‘A Palimpsest Universe. On a basic motif in Sarahs Westhpal’s work”, in: Sarah Westphal, Palimpsest, Ghent, Museum of Fine Arts, 2011 (p. 70).

  ‘Een poëtica van de ruimte. Over enkele basismotieven in het werk van Sarah Westphal’, CC de Bogaard, Sint-Truiden, 2011 (1-4).

  ‘The Poetics of Space. On some basic motifs in Sarah’s Westphal’s Work’, Cultural Centre de Bogaard, Sin-Truiden, 2011 (1-3).

  ‘Woutland’, in: wout.BOMANS.sara, Kasterlee, Frans Masereel Center, 2010, p.1.

  ‘Het oog en de interface’, in: Johan Swinnen (red.), Anders zichtbaar. Zingeving en humanisering in de beeldcultuur, Brussel, VUBpress, 2010 (334-346).


  'Kunst und Grenzverwischung', in: Henk Oosterling, Hermann-Josef Scheidgen, Hamid Reza Yousefi (red.), Von der Hermeneutik zur interkulturellen Philosophie, Nordhausen, Traugott Bautz, 2010 (461-474).

  'Baudelaire in Cyberspace. Dialogue 4: Violence, transgression, and modernity' (Antoon Van den Braembussche & Angelo Vermeulen), New York Magazine of Contemporary Art and Theory, 2009, ISSUE 02

  ‘Presenting the Unpresentable. On trauma and visual art’, in: Antoon Van den Braembussche, Heinz Kimmerle en Nicole Note (Eds.), Intercultural Aesthetics. A Worldview Perspective, New York, Springer, 2008 (119-136).


  ‘Waarom Filosofie?’, in: Filosofie, jrg. 17, nr. 6, december 2007/januari 2008, themanummer over ‘Waarom Filosofie?’ n.a.v. 100ste nummer (20-21).


  ’Kunst en grensvergaging: crisis of uitdaging’, in: Claire van Damme, Patrick van Rossem en Catherine Dedijcker (Eds.), The Leopard’s Spots, Leerstoel Karel Geirlandt en Academia Press,  2007 (71-80).

  ‘Het Unheimliche: het magisch-realisme en het wezen van de kunst’, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, Jrg. 25, nr. 94, 2007 (96-108).

  ‘Forms of the Sublime in the Pentagonism of Gerard Caris’, in: Gregor Jansen & Peter Weibel (Hrs./Eds.), GERARD CARIS. Pentagonismus/Pentagonism, ZKM/Museum für Neue Kunst Karlsruhe, Köln, Walther Köning,  2007 (15-20).

  ‘Formen des Sublimen im Pentagonismus von Gerard Caris’, in: Gregor Jansen & Peter Weibel (Hrs./Eds.), GERARD CARIS. Pentagonismus/Pentagonism, ZKM/Museum für Neue Kunst Karlsruhe, Köln, Walther Köning,  2007 (8-14).


  ‘Interview met Jean Baudrillard’(samen met Bas Haan), Filosofie, jrg. 17, nr. 3, 2007 (28-33).

  ‘Het postmoderne als kunst van het onzichtbare. Een interview met Antoon Van den Braembussche’, in: Johan Swinnen (Ed.), Film als Filosofie, ASP (VUBpress), 2007 (p. 152-177).

  ‘Historical Explanation and Comparative Method. Towards a Theory of Society’, in: Alan Sica (Ed.), Comparative Methods in Social Sciences, Vol. I. Foundations and Early Exemplars, Sage, 2006.

  ‘Het oog en de interface. Een esthetische exploratie van nieuwe media en kunst’, E-view: een elektronisch magazine over theater, film, televisie & digitale media, 2005, 1 (blz. 1-11).

  ‘Bergson en de dageraad van het differentiedenken’, Filosofie, Jaargang 14, December 2004 (blz. 4-9).

  ‘Deleuze en de filosofie. Bij wijze van inleiding’, Filosofie, Jaargang 14, Nummer 6, December 2004 (blz. 2-3).

  ‘De Malaise in de Kunst’, Volkskrant 18 januari 2003.

  ‘Het ABC van het postmodernisme’, Roest, 2002.

  ‘De stilte in de kunst en de kunst van het onuitsprekelijke’, in: Frans van Peperstraten (Ed.), Jaarboek voor esthetica, Nederlands Genootschap voor Esthetica, 2002 (blz. 207-214).

  'De stilte en het onuitsprekelijke', in: Gierik, jrg. 20, nr. 74, 2002 (blz. 55-60).

  ‘Over de waarde van de filosofie voor de historie’, in: Donald Loose en Timo Slootweg (Eds.), Kant-lijnen. Filosofie en de idee van de universiteit, Budel, Damon, 2002 (blz. 121-138).

  ‘De Totalitaire Verleiding. Hannah Arendt en de stilte van Heidegger’, in: Antoon Van den Braembussche en Maurice Weyembergh (Eds.), Hannah Arendt. Vita activa versus vita contemplativ, Budel, Damon, 2002 (blz. 85-104).


  ‘Inleiding’, in: Antoon Van den Braembussche & Maurice Weyembergh (Eds.), Hannah Arendt. Vita activa en vita contemplativa, Budel, Damon, 2002 (blz. 7-22).
  ‘Eric Hagoort in gesprek met Antoon Van den Braembussche’, Thru, No. 2.01, 10 blz..

  ‘Magritte en deconstructie. Het geheim van het spiegelbeeld’, in: Filosofie, jrg. 10, nr. 3, juni/juli, 2000 (blz. 12-17).

  Sensus Communis. Clarification of a Kantian Concept on the Way to an Intercultural Dialogue Between Western and Indian Thought’, in: Heinz Kimmerle/Henk Oosterling (Eds.), Sensus communis in Multi- and Intercultural Perspective. On the Possibility of Common Judgments in Arts and Politics, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2000 (blz. 17-30).

  ‘History and memory. Some comments on recent developments’, in: Pauli Kettunen, Auli Kultanen & Timo Soikkanen (Eds.), JÄLJILLÄ. Kirjoituksia historian ongelmista, Osa 1, Festschrift for Jorma Kalela, Turku, Department of Political History, 2000 (blz.73-91).


  ‘De picturale heimwee naar het letterbeeld. Over representatie en mystiek in het werk van Gaston De Mey’, in: Claire Van Damme en Francisca Vandepitte (red.), WOORD-BEELD-TAAL, Gent, Academia Press, 1999 (blz. 29-40).

  'The Silenced Past. On the nature of historical taboos', in: Swiat historii. Festschrift for Jerzy Topolski, Poznan, 1998.

  'Literatuur en de impact van de Tweede Wereldoorlog in België: een proeve van synthese, in: Dirk de Geest, Paul Aron en Dirk Martin (red.), Hun Kleine Oorlog. De invloed van de tweede wereldoorlog op het literaire leven in België, Leuven, 1998, blz. 319-335.

  'Littérature et impact de la Seconde Guerre en Begique. Essai de synthèse', in: P. Aron et alia, Leurs Occupations, ibid., 1997, blz. 271-282.

  'Historia i pamie: kilka uwag na temat ostatnich dyskusji', in: Ewa Doma_ska (Ed.), Historia: a jeden swiat za daleko, Poznan, Instytut Historii UAM, 1997 (101-118).

  Antoon A. Van den Braembussche, 'Voorbij het schone. Over het sublieme bij Kant en Lyotard', Filosofie, jrg. 7, nr. 1, 1997 (4-17). Herdrukt in: J. Tacq (red.), Een Hedendaagse Kant. De invloed van Immannuel Kant op contemporaine denkers, Boom, Meppel, 1997 (68-105).

  'The Value of Art: A Philosophical Perspective', in: Arjo Klamer (Ed.), The Value of Culture. On the relationship between economics and arts, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996, 31-43.

  'Rorty', in: Sesam Atlas van de filosofie, ibid., 237.

  'Derrida', in: Sesam Atlas van de filosofie, ibid., 236-237.

  'Lyotard', in: Sesam/Atlas van de filosofie, ibid., 235.


  'Foucault', in: Sesam Atlas van de filosofie, ibid ., 233.


  'Voorbij het postmodernisme', in: Antoon A. Van den Braembussche (red.), Voorbij het postmodernisme, ibid., blz. 23-44. (cat. 2 & 4).


  'Introductie', in: Antoon A. Van den Braembussche  (red.), Voorbij het postmodernisme,ibid., blz. 9-22.

  'Voorbij het fin de siècle: kort apocalyptisch intermezzo', Filosofie, jrg. 6, nr. 2, Best, 1996, blz. 9-11.

  'De picturale heimwee naar de letter. Over representatie en mystiek in het werk van Gaston De Mey', Kunstlicht, jrg. 17, nr. 1, Amsterdam, 1996, blz. 40-46.

  'Biografie en mediageschiedenis', Jaarboek Mediageschiedenis 6, 1995, 11-19.

  'Van beeld tot gedachte. Over mimesis en mysterie bij Magritte', Filosofie, jrg. 5, nr. 4, 1995, 18-23.

  'Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siecle', Filosofie, jrg. 5, nr. 1, 1995, 20-31.

  'Íronie en architectuur', Platvorm, nr. 25, 1995, 57-62.

  'De paradox van de modernisering' in: Frans Verbeure en Leo Apostel (red.), Verwijdering of ontmoeting? Verslagboek van de lezingenreeks Wetenschap en Filosofie, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 1994, 244-266.

  'Een biografie is meer dan een verhaal', Opossum, jrg. 3, nr. 8, 1993 (50-56).

  'Postmodernisme en de videoclip als logica van het laat-kapitalisme' in: Ton Bevers, Antoon Van den Braembussche en Berend Jan Langenberg (red.), De kunstwereld. Produktie, distributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1993.

  'Schilderen en Waarnemen: een kritische benadering van de 'Mimesis'-theorie, Wijsgerig Perspektief, jrg. 32, nr. 3, 1991-92, 66-71.

  'Kunst-zaken. Een proeve van synthese', in J.C. Dagevos, P.G. van Druenen, P.Th. van de Laar en P.R.A. Oeij, Kunst-zaken. Particulier initiatief en overheidsbeleid in de wereld van de beeldende kunst, Kampen, Kok Agora, 1991, 246-285 (Reeks Maatschappijhistorische Studies, I).

  'Marx and Weber on the Rise of Capitalism: A meta-theoretical comparison', Cultural Dynamics, III, 2, 1990, 113-118.

  `Comparison, Causality and understanding: The Historical Explanation of Capitalism by Marx and Weber', Cultural Dynamics III, 2, 1990, 190-225.

  `De funderingscrisis van de historische kennis', in Ch. Lorenz e.a., Het Historisch Atelier. Controversen over causaliteit en contingentie in de geschiedenis, Boom/SISWO, Meppel 1990, 45-51.

  `Rethinking Esthetics: Some Aspects of a General Science of Culture', in C. Blok, A.A. Van den Braembussche, H. Kimmerle and J.H.P. Paelinck, Different Elements of a General Science of Culture, Aldershot, Gower 1990 (Avebury Series in Philosophy), 85-102.

  `Gestalten van eros in de Westerse filosofie', in Wetenschappers over Liefde, Rotterdam, Studium Generale EUR, 1989, 45-58.

  `Het biografisch element in de geschiedschrijving. Een geschiedtheoretische verkenning', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, jrg. 15, nr. 1, 1989, 26-60.

  `Historical Explanation and Comparative Method: Towards a Theory of the History of Society', History and Theory, Vol. XXVIII, nr. 1, 1989, 1-24.

  `Methodenstrijd en vernieuwing rond de eeuwwisseling', in M. Baud (red.), Geschiedenis en Maatschappij: Tien jaar historisch onderzoek in Rotterdam, Rotterdam, FHKW, 1988, 39-52.

  `Historie versus Theorie? Joseph Merans kennistheoretische rechtvaardiging van een wetenschappelijke geschiedschrijving', Theoretische Geschiedenis, jrg. 15, nr. 2, 1988, 209-214.

  `Belgien. Ein Land auf der Suche nach sich selbst' in: Belgien: Ein Land auf der Suche nach sich selbst. Literatur und Kunst aus Flandern, Wallonien und Ostbelgien. Zusammengestellt von Heinz Schneeweiss, Die Horen 33, Band 2, 1988, 13-17.

  `Heines Geschichtsbild', in A.A. Van den Braembussche und Ph. van Engeldorp Gastelaars (Hrsg.), Rose und Kartoffel: ein Heinrich Heine-Symposium, Rodopi, Amsterdam 1988, 85-102.

  `Historisch besef tussen literatuur en wetenschap', in Aad Blok, Gerard Steen en Lies Wesseling (red.), De Historische Roman, Stichting Grafiet, Utrecht 1988, 28-49.

  `Over nut en nadeel van de geschiedtheorie voor de historicus', in Leidschrift, 1988, 71-78.

  `Methodenstrijd en vernieuwing rond de eeuwwisseling: over de relatie tussen cultuur-, geschied- en maatschappijwetenschappen', in M.C. Ketting en M. Vos-Maan, Fin de Siècle, Studium Generale, Erasmus Universiteit 1987, 50-63.

  `Kritiek van de Historische Rede: Jorn Rüsens ontwerp van een systematische Historik' (n.a.v. J. Rüsen, Historische Vernunft. 1. Drie Grundlagen der Geschichtswissenschaft, Göttingen 1983), Theoretische Geschiedenis jrg. 14, nr. 1, 1987, 81-87.

  `Literatuur, mentaliteit en ideologie: literatuur als bron van historisch inzicht', Spektator jrg. 16, nr. 2, 1986, 81-90.

  `Geschiedenis als dienstmaagd van beleid?', Concept, jrg. 2, nr. 1, 1985, 57-61.

  `Temps Historiques et Temps Social: Contribution á un débat sur l'amé_agement et la politique du temps', in: L'Aménagement du temps, Colloque franco-néerlandais, novembre 1984, Amsterdam, Maison Descartes 1985, 85-91.

  `Het Ontstaan van het Historisch Besef' (n.a.v. H. Butterfield, The origins of History, Londen 1982), Theoretische Geschiedenis jrg. 12, nr. 1, 1985, 29-34.

  `Historische Verklaring en Komparatieve Methode: Bouwstenen voor een theorie van de maatschappijgeschiedenis', Groniek nr. 89/90, 1984, 47-75.

  `Paradigms, Normal Science and the Growth of Knowledge in History and the Social Sciences: A Critical Approach to Kuhnian Interpretations' in: S. Bem and H. Rappard (eds. ), Studies in the History of Psychology and the Social Sciences 2, Proceedings of the Second Meeting of Cheiron, Leiden, Psychologisch Instituut van de RUL, 1984, 1-15.

  `Debat met Dr. R.F. Ankersmit over de stelling "De huidige geschiedfilosofie onderschat de rol van de taal bij de vormgeving van ons inzicht in het verleden"', Groniek nr. 89/90, 1984, 10-30.

  `Kritiek en tegenkritiek: enkele nadere reflecties op Ankersmits narratief idealisme', Theoretische Geschiedenis, jrg. 10, nr. 4, 1983, 523-536.

  `Wetenschap en Samenleving in Historisch Perspectief' (n.a.v. Cl. Burrichter, Grundlegung der historischen Wissenschaftsforschung, Hrsg. Basel/Stuttgart 1979), Theoretische Geschiedenis, jrg. 10, nr. 4, 1983, 481-485.

  `De logica van de Historische Narratio' (n.a.v. F.R. Ankersmit, Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language, Meppel 1981), Theoretische geschiedenis, jrg. 10,nr. 1, 1983, 75-81.

  `Geschiedmethodologie en Historisch Onderzoek: Kritische Bedenkingen bij Topolski's Methodology of History', Theoretische Geschiedenis, jrg. 8., nr. 3, 1981, 215-230.

  `The Annales paradigm: A Case Study in the Growth of Historical Knowledge', in W. Callebaut, M. de Mey, R. Pinxten and F. Vandamme (eds.), Theory of Knowledge and Science Policy, Ghent, Communication and Cognition, 1979, 296-305.

  `Prolegomena to a Pragmatic Methodology of History', Ghent, Communication and Cognition 1979 (Werkdocument nr. 25, Werkgroep Pragmatiek, nr. 12, 29 p.).

  `Rational Explanation: An Inquiry into the Hempel-Dray Controversy' in: M. de Mey, R. Pinxten, M. Poriau and F. Vandamme (eds.), International Workshop on  the Cognitive Viewpoint, Ghent, Communication and Cognition, 1977, 373-379.

  BOOKS

  Thinking Art. An Introduction to Philosophy of Art, New York, Springer, 2009.

  Intercultural Aesthetics. A Worldview Perspective (samen met Heinz Kimmerle en Nicole Note), New York, Springer, 2008.

  (samen met Angelo Vermeulen) Baudelaire in Cyberspace. Dialogen over kunst, wetenschap en digitale cultuur, Brussel, ASP Editions, 2008.

  Postmodernisme. Een intertekstueel Woordenboek, Budel, Damon, 2007.


  Denken over Kunst. Een Inleiding in de Kunstfilosofie, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 2007 (Vierde, herziene druk).

  It’s life Jim but not as we know it. A philosophical approach on Emio Greco/PC’s trilogy. Amsterdam, Stichting Zwaanproductions, 2001. ISBN 90 9015 183 4. 76 blz..

  Denken over Kunst. Een Inleiding in de Kunstfilosofie, Bussum, 2000 (Derde, vermeerderde druk).

  Dislocaties. Van verplaatsing tot palimpsest (samen met Henri Jacobs), Rotterdam, CBK, 1998.

  Leurs Occupations. L'impact de la Seconde Guerre mondiale sur la littérature en Belgique (redactie samen met Paul Aron, Dirk De Geest en Pierre Halen),  Bruxelles, Textyles-CREHSGM, 1997.

  Sesam Atlas van de filosofie, Sesam/Anthos, Amsterdam, 1996 (Nederlandse redactie).


  Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle. Best, Damon, 1996.

  Denken über Kunst. Eine Einleitung in die Kunstphilosophie. Deutsche Übersetzung von Heinrich G.F. Schneeweiss. Mit einem Geleitwort von Heinz Kimmerle. Essen, Verlag Die Blaue Eule, 1996 (Kunstwissenschaft in der Blauen Eule, Bd. 12).

  Denken over kunst. Een kennismaking met de kunstfilosofie, Bussum, Coutinho 1994. Tweede druk in 1996.

  De Kunstwereld. Productie, distributie en receptie in de wereld van de kunst en cultuur (red. samen met T. Bevers & B.J. Langenberg), Hilversum, Uitgeverij Verloren 1993.

  Het historisch atelier. Controversen over causaliteit en contingentie in de geschiedenis (red. samen Ch. Lorenz e.a.), Meppel & Amsterdam, Boom, 1990.

  Different Elements of a General Science of Culture (red. samen met C. Blok, H. Kimmerle en J.-P. Paelinck), Alderschot, Gower, 1990 (Avebury Series in Philosophy) 1990.


  Marx and Weber on the Rise of Capitalism: A metatheoretical comparison, Special issue van Cultural Dynamics, III, 2, 1990.  Rose und Kartoffel: Ein Heinrich Heine Symposium (red. samen met Ph. van Engeldorp Gastelaars), Amsterdam, Rodopi 1988.


  Theorie van de Maatschappijgeschiedenis, Ambo, Baarn 1985.


  Groei en Logica van de Historische Kennis: Prolegomena tot een Pragmatische Geschiedmethodologie, VUB, Brussel 1983.

  REVIEWS

  NON ACADEMIC REVIEWS

  'De kunst der fuga. Essays over literatuur en wijsbegeerte (n.a.v. Frans Boenders, Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven, Baarn/Amsterdam 1986), Knack, 14 januari 1987, 123.

  'Alles is mogelijk. "Kosmos" van Witold Gombrowics: een roman over de vorming van de werkelijkheid (n.a.v. W. Gombrowics, Amsterdam/Baarn 1987), Knack, 6 januari 1988, 132.

  'Musea van waanzin. Inrichtingspsychiatrie: wat moet er met krankzinnigen gebeuren?' (n.a.v. Hans Binneveld, Filantropie, repressie en medische zorg. Geschiedenis van de inrichtingspsychiatrie, Deventer 1984), Knack, 2 oktober 1985, 179.

  'Het leven na Sartre. Hedendaagse filosofen en schrijvers aan het woord' (n.a.v. Entretiens avec le Monde, Parijs, deel 1: Philosophies & Deel 2: Littératures), Knack, 18 september 1985, 175-177.

  'Play it, Sam! Het liefdesverhaal in de klassieke Hollywoodfilm geanalyseerd' (n.a.v. Eric de Kuyper, Filmische Hartstochten, Weesp 1984), Knack, 6 maart 1985, 152-153.

  'Hoe de evolutie in revolutie omslaat. Een vergelijkend onderzoek naar 'wat het aanschijn van de wereld veranderde': de Russische, Duitse en Chinese revoluties' (n.a.v. W.P. Blockmans, H. Buiting en F. Uytterhagen, Maatschappelijke verandering en revolutie, Malle 1984), Knack, 16 januari 1985, 140-141.

  'Wat heet objectief? Grenzen en mogelijkheden van de ooggetuigenis' (n.a.v. E.E.G. Vermeulen, Kennen door zien, Assen 1984), Knack, 21 november 1984, 175-176.

  'Genialiteit en hartstocht. De unieke correspondentie tussen wiskundige Bertus Brouwer en literator Carel Adama van Scheltema' (n.a.v. L.E.J. Brouwer en C.S. Adama van Scheltema,
  Droeve snaar, vriend van mij: Brieven, Amsterdam, Arbeiderspers, 1984), Knack, 7 november 1984, 203-204.

  'De geschiedenis is niet van gisteren. Butterfields speurtocht naar de oorsprongen van de geschiedschrijving' (n.a.v. H. Butterfield, The Origins of History, Londen 1981), Knack, 5 september 1984, 144-145.

  'De anonimiteit van de macht. Bij de dood van Michel Foucault', Knack, 11 juli 1984, 73-74.